Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Tin Tức

Đại hội Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 08/11/2019 và Hướng dẫn số 92-HD/ĐU ngày 25/12/2019 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ VH,TT&DL và hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 02 ngày 18-19/06/2020, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi