Tổ hợp 2 : Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tổ hợp thể hiện cuộc đấu tranh đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa của cuộc đấu tranh này đối với cách mạng Việt Nam và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Một phần trưng bày tổ hợp không gian hình tượng:
Xô viết Nghệ Tĩnh

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số lượt đọc:10571  - Cập nhật lần cuối: 16/11/2011 04:39:50

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys