Tổ hợp 4: Việt Nam chiến đấu và chiến thắng 1946 – 1954

Tổ hợp miêu tả cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính của nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc; xây dựng, củng cố chính quyền của dân, do dân, vì dân trong những ngày đầu lập nước; phát huy sức mạnh của toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Trưng bày tổ hợp không gian hình tượng:
Việt Nam chiến đấu và chiến thắng (1945-1954)

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số lượt đọc:9761  - Cập nhật lần cuối: 16/11/2011 04:40:55

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys