Chủ đề 8: Mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân Việt Nam biến những tư tưởng của Người thành hiện thực:

 

Hình tượng Kim Tự tháp trong phần trưng bày về nhân dân Việt Nam

tiếp tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
 


Hình ảnh Hà Nội - Huế - Sài Gòn sum họp.

Số lượt đọc:11812  - Cập nhật lần cuối: 16/11/2011 02:19:54

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys